Za studente

posao promo

Student servis

22000 Šibenik
Bana Josipa Jelačića 21
Boja Landeka

tel: 022/216-828
fax: 022/217-923
e-mail: studentservis@scsi.hr

Radno vrijeme sa studentima: Pon – Pet  07:30 – 14:00 h
(Pauza od 11:00 do 11:30 h)

Za OPCE UVJETE POSLOVANJA STUDENT SERVISA klikni ovdje

Za ZARADU ČLANOVA STUDENT SERVISA klikni ovdje

Obavijest za studente koji rade posredstvom Student servisa

Ako je porezni obveznik (učenik ili student na redovnom školovanju) ostvario primitke po osnovi rada preko dvije ili više učeničkih i studentskih udruga, obvezan je isplatitelju prije isplate dostaviti vjerodostojne isprave (preslike) o ostvarenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja odnosno pisanu izjavu o ostvarenim primicima u poreznom razdoblju po toj osnovi.

Navedeno je propisano člankom 52. stavak 6. Pravilnika o porezu na dohodak, Narodne Novine br. 10 od 03.02.2017. g.

Ministarstvo financija objavilo je novi Pravilnik o porezu na dohodak. Novi pravilnik možete pogledati ovdje.

            Članovi Student servisa mogu biti:

 

svi redoviti studenti, koji studiraju na visokim učilištima u RH,osobe koje su završile studij, ali najdulje tri mjeseca od datuma diplomiranja,redoviti učenici završnih razreda srednjih škola (maturanti) do 30. rujna tekuce godine.

 

Redoviti studenti strani drzavljani se prije pocetka rada moraju prijaviti u Policijsku postaju (MUP) i dobiti potvrdu o privremenom maticnom broju i OIB-u te doci u Studentski centar gdje ce im se izdati clanska iskaznica.

     Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje. U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

 

Potrebni dokumenti za uclanjenje:

Studenti dostavljaju Uvjerenje fakulteta o statusu redovitog studenta za  tekucu akademsku  godinu ili elektronska potvrda o statusu studenta putem sustava e-građani. 

Maturanti se mogu privremeno uclaniti (do upisa na fakultet) i raditi od 15.06. do 30.09. ako dostave potvrdu skole o zavrsenom 4. razredu ili presliku maturalne svjedodžbe ili presliku  svjedodzbe 4. razreda,

Osobna iskaznica na uvid,

X – ica,

Dvije fotografije manjeg formata,

OIB,

Žiro-račun otvoren kod bilo koje banke (donijeti ugovor o otvaranju žiro-računa),

Zdravstvena iskaznica na uvid.

 

    Za produženje članstva student donosi

1.Potvrdu o redovitom upisu studija za tekucu akademsku godinu ili elektronska potvrda o statusu studenta putem sustava e-građani. 

2.Iskaznicu studentskog servisa.

3. Zdravstvenu iskaznicu na uvid.

 

Član SC Šibenik moze tijekom godine uzeti neograniceni broj ugovora (najvise 7 dana prije pocetka ili tijekom ugovorenog posla, a iznimno do 7 dana nakon obavljenog posla ) uz uvjet da prethodno izdane ugovore redovito vraca na obracun po isteku mjeseca za koji je izdan.

Svi članovi Student servisa za vrijeme rada osigurani su u slucaju ozljede na radu.

Svi članovi Student servisa prije učlanjenja ili produženja članstva moraju biti nositelji prava iz obveznog osnovnog zdravstvenog osiguranja.

(prije učlanjenja moraju provjeriti svoje osnovno zdravstveno osiguranje)

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju promijenjena je osnova po kojoj su u RH osigurani redoviti studenti. U skladu s time svi studenti koji su do sada bili zdravstveno osigurani preko svojih roditelja trebaju ažurirati svoj status zdravstveno osigurane osobe ali po drugoj osnovi (od sada su osigurani preko HZZO-a).

Da bi student promijenio osnovu po kojoj je  zdravstveno osiguran  mora:

Na  Sveučilištu podignuti potvrdu o redovitom studiranju i s osobnom iskaznicom i Tiskanicom 2 ažurirati svoj status zdravstveno osigurane osobe u ispostavi HZZO-a u koju spada prema mjestu stanovanja.

 Isplate na žiro-račun studenata vrše se nakon uplate poslodavca.

 

 

Koji je moj OIB?
Saznajte svoj OIB putem weba

 

                                                                                                                             SCSI Team