Novosti

Trgovina

Naziv poslodavca: LINKS d.o.o. Potreban broj studenata: 1-2 Vrsta posla: Zaprimanje-sortiranje robe/punjenje polica ducana Mjesto rada: Šibenik Kratki opis posla: ...
Read More

Pomoćni poslovi

Naziv poslodavca: IMPOL – TLM d. o. o. Potreban broj studenata: 5 Vrsta posla: posao u metalskoj industriji u proizvodnji ...
Read More

Administrativni posao

Naziv poslodavca: IMPOL – TLM d. o. o. Potreban broj studenata: 2 Vrsta posla: administrativni posao Mjesto rada: IMPOL – ...
Read More

Trgovina

Naziv poslodavca: C&A moda trgovina d.o.o. Potreban broj studenata: 2 Vrsta posla: Ispomoć u trgovini Mjesto rada: Supernova Šibenik Kratki ...
Read More

Administrativni poslovi

Naziv poslodavca: Erste steiermaerkische bank dd Potreban broj studenata:1 Vrsta posla: administrativni poslovi koji uključuju rad na računalu Mjesto rada: ...
Read More

Prodavač

Naziv poslodavca: DJELO D.O.O. Potreban broj studenata: 5 Vrsta posla: prodavač Mjesto rada: Šibenska županija Kratki opis posla:rad u trgovini ...
Read More

Trgovina

Naziv poslodavca: H & M, TC Dalmare Potreban broj studenata: više studenata Vrsta posla: slaganje robe, blagajna (razni poslovi u ...
Read More

Ispomoc u restoranu

Naziv poslodavca: Studentski centar Šibenik, Bana Josipa Jelačića 21 Potreban broj studenata: 2 Vrsta posla: pomoćni poslovi u studentskom restoranu ...
Read More

PRIJEDLOG ZA IZBOR

JEDNOG ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK više

Natječaj za smještaj 2017./2018. – konačni rezultati

Objavljeni su konačni rezultati natječaja za smještaj studenata u studentski dom Šibenik za akademsku godinu 2017./2018

 

KLASA: 600-01/17-02/01

URBROJ: 2182/01-4-4-1-17-04

 Šibenik, 11. rujna 2017. godine

 

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 53/17), Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018. donesene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 12. lipnja 2017. godine, KLASA: 602-01/17-03/00100, URBROJ: 533-20-17-0001 i Natječaja za smještaj u studentskom domu za akademsku godinu 2017./2018. objavljenog dana 05. srpnja 2017. godine, KLASA: 600-01/17-02/01, URBROJ: 2182/01-4-4-1-17-01 obavještavamo redovite studente u Šibeniku o

KONAČNIM REZULTATIMA

za primanje u studentski dom u Šibeniku, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2017./2018.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora studenata na rezultate Natječaja za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija u Studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2017./2018. na svojoj sjednici, održanoj 06. rujna 2017. godine u sastavu:

 

  1. Boja Landeka, predsjednica povjerenstva
  2. Marko Protega, član
  3. Nikica Copić, član

 

zaprimilo je ukupno 9 (slovima: devet) prigovora. Povjerenstvo je pregledalo 8 (slovima: osam) prigovora koji su pristigli u žalbenom roku, od kojih je 1 (slovima: jedan) prigovor usvojen, a 1 (slovima: jedan) prigovor je pristigao izvan žalbenog roka, te iz navedenog  razloga nije uzet na razmatranje.

Konačna rang lista, odnosno lista prijavljenih studenata na Natječaj s brojem bodova i ostvarenim pravom na smještaj u studentskom domu i pravom na subvencionirani smještaj kod  privatnog stanodavca u Šibeniku izvješena je na oglasnoj ploči Studentskog centra Šibenik, kao i na internetskoj stranici Studentskog centra Šibenik (www.scsi.hr).

Natječaj za primanje redovitih studenata u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018., koji je objavljen 05. srpnja 2017. godine je zaključen, a rezultati su konačni.

Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu Studentskog centra Šibenik za akademsku godinu 2017./2018. dužni su zaključiti Ugovor o smještaju sa Studentskim centrom Šibenik u periodu od 29. rujna do 06. listopada 2017. godine. Studenti prilikom useljenja u studentski dom trebaju dostaviti liječničku potvrdu da nemaju kontraindikacije za smještaj u studentski dom i potvrdu o redovitom upisu na visoko učilište.

Studenti koji su po Natječaju ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu, a ne potpišu Ugovor do prethodno navedenog datuma smatrat će se da su odustali od smještaja u studentskom domu, te se naknadno neće moći potpisati Ugovor.

Studenti koji su po Natječaju ostvarili pravo na subvenciju smještaja kod privatnih stanodavaca obvezni su do 15. listopada 2017. godine Studentskom centru Šibenik dostaviti Uvjerenje o boravištu u mjestu studiranja (podiže se u Policijskoj upravi prilikom prijave boravka u mjestu studiranja), potvrdu o redovitom upisu na visoko učilište i broj tekućeg računa otvorenog na svoje ime kod bilo koje banke.

 

 

                                                                                                Uprava Studentskog centra Šibenik

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O KORIŠTENJU ZAJEDNIČKE KUHINJE

u studentskom domu Studentskog centra Šibenik u periodu od 11.-18. rujna 2017
više

OBAVIJEST O RADU STUDENTSKOG RESTORANA “SKVUŠ”

restoran počinje s radom za studente od petka 01.09.2017.

Natječaj za smještaj 2017./2018. – privremeni rezultati

Objavljeni su privremeni rezultati natječaja za smještaj studenata u studentski dom u Šibeniku  za akademsku godinu 2017. / 2018.

 

KLASA: 600-01/17-02/01

URBROJ: 2182/01-4-4-1-17-02

Šibenik, 25. kolovoza 2017. godine

 

 

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 53/17), Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018. donesene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja  dana 12. lipnja 2017. godine, KLASA: 602-01/17-03/00100, URBROJ: 533-20-17-0001 i Natječaja za smještaj u studentskom domu za akademsku godinu 2017./2018. objavljenog dana 05. srpnja 2017. godine, KLASA: 600-01/17-02/01; URBROJ: 218/01-4-4-1-17-01 obavještavamo redovite studente u Šibeniku o

 

PRIVREMENIM REZULTATIMA

za primanje u studentski dom u Šibeniku, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2017./2018.

 

Na temelju Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o iznosu subvencija i kvoti sa subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018., KLASA: 602-01/17-03/00100; URBROJ: 533-20-17-0001 od dana 12. lipnja 2017. godine za mjesto izvođenja studija u Šibeniku kvota za smještaj u studentskome domu iznosi 74 mjesta, kvota za smještaj po posebnim odlukama iznosi 6 mjesta i kvota za smještaj kod privatnog stanodavca 35.

 

Na Natječaj za smještaj u studentskom domu za akademsku godinu 2017./2018. objavljenog dana 05. srpnja 2017. godine, KLASA: 600-01/17-02/01; URBROJ: 218/01-4-4-1-17-01 se prijavilo ukupno 123 studenta, od čega je 98 poslalo kompletnu dokumentaciju, 23 je poslalo nepotpunu dokumentaciju, a 2 prijave su stigle izvan natječajnog roka.

 

Privremena rang lista, odnosno lista prijavljenih na Natječaj s brojem bodova i ostvarenim pravom na smještaj u studentskom domu i pravom na subvencionirani smještaj kod privatnog stanodavca u Šibeniku objavljena je na web-stranici www.scsi.hr i adresi www.scsi.hr/index.php/natjecaj-za-smjestaj/.

 

Na privremenoj rang listi studenata prema broju bodova u stupcu „Ostvareno pravo“ ukoliko je student ostvario pravo na dom upisano je „Studentski dom Šibenik“, a ukoliko je student ostvario pravo na subvenciju u iznosu od 200,00 kuna kod privatnog stanodavca upisano je „Subvencija za smještaj podstanara“.

 

Naglašavamo kako je ovo privremena lista, te da na istoj nisu popunjena sva 74 mjesta u studentskom domu u Šibeniku zbog eventualnih uvažavanja prigovora Povjerenstva za rješavanje prigovora. Naime, studenti koji smatraju da im dokumentacija nije dobro bodovana mogu poslati prigovor u roku od 8 dana od dana objave privremenih rezultata Natječaja.

 

Rok za podnošenje prigovora na privremene rezultate traje od 25. kolovoza do 02. rujna 2017. godine.

 

Prigovor se šalje preporučeno poštom na adresu:

 

Studentski centar Šibenik

Bana Josipa Jelačića 21

22 000 Šibenik

POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Naknadno dostavljena dokumentacija neće se bodovati. Prigovor se upućuje isključivo s razlogom ako student zaključi da je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na Natječaj.

 

Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora biti će objavljenja najkasnije u roku od 8 dana po isteku roka za prigovore zajedno s konačnim rezultatima na oglasnoj ploči Studentskog centra Šibenik  i na web-stranici www.scsi.hr .

 

Sve daljnje upute o postupanju za ostvarivanjem prava na studentski dom studenti će dobiti zajedno s objavom konačne rang liste, odnosno konačnih rezultata.

 

Za Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik:

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

BRANITELJI HVALA VAM ZA DOMOVINU !

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja vrijeme je našeg sjećanja na dane borbe za slobodu, neovisnost i demokraciju.

S izrazitim poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote kao i onima koji su patili, borili se i žrtvovali za bolju budućnost svih nas.

BRANITELJI HVALA VAM ZA DOMOVINU !

RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO “RECEPCIONAR”

Za potrebe raspisanog Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme (u trajanju od 6 mjeseci) u punom radnom vremenu za radno mjesto recepcionar/ka,              KLASA: 112-03/17_01/01, URBROJ: 2182/01-4-4-1-17-03, Komisija za provedbu natječaja, a nakon provedenog testiranja održanog dana 19. srpnja 2017. godine objavljuje

RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO “RECEPCIONAR”
PREMA BROJU OSTVARENIH BODOVA NA TESTIRANJU

više

OBAVIJEST O RADU STUDENTSKOG RESTORANA “SKVUŠ”

restoran ne radi od 17.7. do 31.8. 2017