Novosti

Konobar/ica

Naziv poslodavca: U.O.Zeus Potreban broj studenata: 1 Vrsta posla: Konobar/ica Mjesto rada: Pluto’s burger bar Šibenik Kratki opis posla: Planirani ...
Read More

Prodavač

Naziv poslodavca: DOGUS MARINA HOTELI d.o.o. Šibenik Potreban broj studenata: 1 Vrsta posla: prodavač u boutique-u hotela Mjesto rada: D-RESORT ...
Read More

Konobar

Naziv poslodavca: Trapes d.o.o. (caffe bar Biberon – Super Nova centar) Potreban broj studenata: 1 Vrsta posla: konobar Mjesto rada:Šibenik ...
Read More

TERENSKO ANKETIRANJE

Naziv poslodavca: IPSOS d.o.o. Agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja Potreban broj studenata: više Vrsta posla: TERENSKO ANKETIRANJE Mjesto ...
Read More

RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO “STRUČNI/A SAVJETNIK/CA ZA PROMOCIJU I PROJEKTE”

KLASA: 112-03/18-01/02

URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-13

Šibenik, 01. ožujka 2018. godine

 

Nakon odobrenja Upravnog vijeća Studentskog centra Šibenik KLASA: 003-08/18-02/02; URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-02 od dana 23. siječnja 2018. godine i odobrenja Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku KLASA: 003-08/18-01/02, URBROJ: 2182/1-12/3-1-18-06 od dana 13. veljače 2018. godine, a nakon raspisanog Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme (u trajanju od 12 mjeseci) u punom radnom vremenu za radno mjesto Stručni savjetnik za promociju i projekte, KLASA: 112-03/18-01/02, URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-01 od dana 14. veljače 2018. godine i nakon provedenog testiranja Komisija za provedbu natječaja

objavljuje

 

RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

“STRUČNI/A SAVJETNIK/CA ZA PROMOCIJU I PROJEKTE”

PREMA BROJU OSTVARENIH BODOVA NA TESTIRANJU

 

pismeno testiranje intervju
R.BR. Ime i prezime BODOVI BODOVI UKUPNO
1 DARIJA ŠARE 20,00 5,00 25,00
2 ANTONIA MILIN 17,00 5,00 22,00
3 ANA CIGIĆ 15,00 5,00 20,00
4 IVANA BULAT 13,00 5,00 18,00
5 ZORANA VRANJEKA ODUSTALA ODUSTALA

 RJEŠENJE O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

Komisija za provedbu natječaja dostavila je Izvješće o provedenom postupku testiranja, prema kojem je Darija Šare ostvarila ukupno 25,00 bodova.

Stoga je odlučeno da u radni odnos bude primljena Darija Šare, kao kandidatkinja koja udovoljava formalnim uvjetima oglasa i koja je na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti zadovoljila propisanim kriterijima i ostvarila najveći broj bodova.

Spomenuta kandidatkinja ispunjava uvjet stručnog znanja za raspored na radno mjesto za koje je natječaj raspisan na temelju članka 2. točka 1.6. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Veleučilišta u Šibeniku, Studentski centar Šibenik i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Veleučilišta u Šibeniku, Studentski centar Šibenik.

 

Za Veleučilište u Šibeniku,

Studentski centar Šibenik:

Komisija za provedbu natječaja

OBAVIJEST O PROMJENI POZIVA NA TESTIRANJE

KLASA: 112-03/18- 01/02
URBROJ: 2182/01-4- 4-1- 18-05

Šibenik, 26. veljače 2018. godine

OBAVIJEST O PROMJENI POZIVA NA TESTIRANJE

kandidatima koji su podnijeli prijavu na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme u trajanju od 12 (slovima: dvanaest) mjeseci u punom radnom vremenu za radno mjesto: Stručni savjetnik za promociju i projekte – ured ravnatelja – 1 izvršitelj objavljenog na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Studentskog centra Šibenik dana 14. veljače 2018. godine.

Testiranje najavljeno za 27. veljače 2018. godine, u utorak u 10:00 sati se odgađa zbog vremenskih uvjeta.
Testiranje će se održati dana 01. ožujka 2018. godine (četvrtak) u 10:00 sati u učionici na 2. katu u zgradi Studentskog centra Šibenik, na adresi Bana Josipa Jelačića 21 u Šibeniku.

Komisija za provedbu natječaja

Natječaj za radno mjesto Kuhar

KLASA: 112-03/18-01/03

URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-01

Šibenik, 26. veljače 2018. godine

 

Na temelju članka 25. Statuta (pročišćeni tekst) Studentskog centra Šibenik od dana 19. listopada 2017. godine, te odobrenja Upravnog vijeća Studentskog centra Šibenik od dana 23. siječnja 2018. godine, KLASA: 003-11/18-01/02, URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-04 i Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku Klasa: 003-08/18-01/02, Urbroj: 2182/1-12/3-1-18-08 od dana 13. veljače 2018. godine Studentski centar Šibenik raspisuje

NATJEČAJ

 Za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme (do povratka radnice s bolovanja) u punom radnom vremenu za radno mjesto:

 Kuhar – služba prehrane u restoranu „SKVUŠ“ – 1 izvršitelj

više

POZIV NA TESTIRANJE

KLASA: 112-03/18-01/02

URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-04

Šibenik, 23. veljače 2018. godine

POZIV NA TESTIRANJE

kandidatima koji su podnijeli prijavu na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu za radno mjesto: Stručni savjetnik za promociju i projekte – ured ravnatelja – 1 izvršitelj objavljenog na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Studentskog centra Šibenik dana 14. veljače 2018. godine.

Testiranje će se održati dana 27. veljače 2018. godine (utorak) u 10:00 sati u učionici na 2. katu u zgradi Studentskog centra Šibenik, na adresi Bana Josipa Jelačića 21 u Šibeniku.

više

Natječaj za radno mjesto Stručni savjetnik za promociju i projekte

Na temelju članka 25. Statuta (pročišćeni tekst) Studentskog centra Šibenik od dana 19. listopada 2017. godine, te odobrenja Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku Klasa: 003-08/18-01/02, Urbroj: 2182/1-12/3-1-18-06 od dana 13. veljače 2018. godine Studentski centar Šibenik raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme (u trajanju od 12 mjeseci) u punom radnom vremenu za radno mjesto:

 Stručni savjetnik za promociju i projekte – 1 izvršitelj

više