Za studente

Članovi Student servisa mogu biti:

 • svi redoviti studenti, koji studiraju na visokim učilištima u RH,
 • osobe koje su završile studij, ali najdulje tri mjeseca od datuma diplomiranja,
 • redoviti učenici završnih razreda srednjih škola (punoljetni maturanti) do 30. rujna tekuće godine,
 • redoviti studenti hrvatski državljani koji studiraju izvan RH

Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje. U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).


Potrebni dokumenti za učlanjenje:

 • Studenti dostavljaju Uvjerenje fakulteta o statusu redovitog studenta za tekuću ak. godinu,
 • X - ica
 • Maturanti se mogu privremeno učlaniti (do upisa na fakultet) i raditi od l5. 06. do 30.09. ako dostave potvrdu škole o završenom 4. razredu ili presliku maturalne svjedodžbe ili presliku svjedodžbe 4. razreda i ispis prijave za državnu maturu
 • Redoviti studenti hrvatski državljani koji studiraju izvan RH dostavljaju preslik domovnice, potvrdu o prebivalištu u RH, original uvjerenja o statusu redovitog studenta s visokog učilišta na kojem student studira preveden na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja
 • Osobna iskaznica na uvid,
 • Dvije fotografije manjeg formata,
 • Oib,
 • Žiro račun otvoren kod bilo koje banke (donijeti ugovor o otvaranju žiro računa)

Član SC Šibenik može tijekom godine uzeti neograničeni broj ugovora (najviše 7 dana prije početka ili tijekom ugovorenog posla, a iznimno do 7 dana nakon obavljenog posla) uz uvjet da prethodno izdane ugovore redovito vraća na obračun po isteku mjeseca za koji je izdan.


Za produženje članstva student donosi:

 • Potvrdu o redovitom upisu studija za tekuću akademsku godinu
 • Staru iskaznicu

Zarade članova servisa:

Ako student tijekom kalendarske godine ostvari oporezive primitke, primitke na koje se ne plaća porez i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom (npr. stipendije) u iznosu većem od 15.000,00 kuna ne može biti uzdržavani član roditelja na njegovoj poreznoj kartici. (članak 17. Zakona o porezu na dohodak, NN br. 115/16).

Student nije porezni obveznik nakon što ostvari primitak od 15.000,oo kuna, ali ne može biti uzdržavani član na poreznoj kartici roditelja.

Nema ograničenja u visini iznosa zarade studenta, ali ako primitak studenta iznosi više od 60.600,00 kuna godišnje, primitak se oporezuje kao drugi dohodak. Primitak je iznos u koji se ne ubrajaju doprinosi obračunati na neto zaradu studenata.

Na primitak iznad 60.60,00 kuna obračunava se porez po stopi od 24% i prirez ovisno o mjestu stanovanja (Pravilnik o porezu na dohodak, čl. 55. st. 3.).


Studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u student servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim OIB-om, potvrdu o prijavi boravišta/prebivališta i obveznozdravstveno osiguranje.


# Dokument: Format: Veličina:
Opći uvjeti poslovanja student servisa pdf 301.79 KB

STUDENT SERVIS


Bana Josipa Jelačića 21, 22000 Šibenik
Boja Landeka

tel: 022/216-828
fax: 022/217-923
e-mail: studentservis@scsi.hr

Radno vrijeme sa studentima:
Pon – Pet  07:30 – 14:00 h

(Pauza od 11:00 do 11:30 h)

 

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2018 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja