RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO “STRUČNI/A SAVJETNIK/CA ZA PROMOCIJU I PROJEKTE”

 

 

KLASA: 112-03/18-01/02

URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-13

Šibenik, 01. ožujka 2018. godine

 

Nakon odobrenja Upravnog vijeća Studentskog centra Šibenik KLASA: 003-08/18-02/02; URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-02 od dana 23. siječnja 2018. godine i odobrenja Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku KLASA: 003-08/18-01/02, URBROJ: 2182/1-12/3-1-18-06 od dana 13. veljače 2018. godine, a nakon raspisanog Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme (u trajanju od 12 mjeseci) u punom radnom vremenu za radno mjesto Stručni savjetnik za promociju i projekte, KLASA: 112-03/18-01/02, URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-01 od dana 14. veljače 2018. godine i nakon provedenog testiranja Komisija za provedbu natječaja

objavljuje

RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO “STRUČNI/A SAVJETNIK/CA ZA PROMOCIJU I PROJEKTE”  PREMA BROJU OSTVARENIH BODOVA NA TESTIRANJU

 

    pismeno testiranje intervju  
R.BR. Ime i prezime BODOVI BODOVI UKUPNO
1 DARIJA ŠARE 20,00 5,00 25,00
2 ANTONIA MILIN 17,00 5,00 22,00
3 ANA CIGIĆ 15,00 5,00 20,00
4 IVANA BULAT 13,00 5,00 18,00
5 ZORANA VRANJEKA ODUSTALA ODUSTALA

 

RJEŠENJE O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

Komisija za provedbu natječaja dostavila je Izvješće o provedenom postupku testiranja, prema kojem je Darija Šare ostvarila ukupno 25,00 bodova.

Stoga je odlučeno da u radni odnos bude primljena Darija Šare, kao kandidatkinja koja udovoljava formalnim uvjetima oglasa i koja je na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti zadovoljila propisanim kriterijima i ostvarila najveći broj bodova.

Spomenuta kandidatkinja ispunjava uvjet stručnog znanja za raspored na radno mjesto za koje je natječaj raspisan na temelju članka 2. točka 1.6. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Veleučilišta u Šibeniku, Studentski centar Šibenik i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Veleučilišta u Šibeniku, Studentski centar Šibenik.

 

Za Veleučilište u Šibeniku,

Studentski centar Šibenik:

Komisija za provedbu natječaja

  •   Datum objave: 01.03.2018

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2019 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja