O nama

TVRTKA/NAZIV:

Veleučiliste u Šibeniku, Studentski centar Šibenik

Studentski centar Šibenik

SJEDIŠTE/ADRESA:

    Bana Josipa Jelačića 21, 22000 Šibenik

    Upisano pri Trgovačkom sudu u Zadru/stalna sluzba u Šibeniku ( RBU Tt 0001 Tt-08/636-3 28.10.2008  i 0002 Tt-09/434-4 03.09.2009 Trgovački sud u Šibeniku)

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

Veleučilište u Šibeniku,(pod MBS:100007260,upisan kod: Trgovački sud u Zadru,
OIB: 61727512157)

Šibenik , Trg A. Hebranga 11

    OIB: 68241113433

    MBS: 100013743

    ŽIRO RAČUN OTPbanka d.d. : 2407000-1100334830

    IBAN: HR6224070001100334830

   Radno vrijeme: Pon – Pet 07 – 15 h

Osnivač Studentskog centra Šibenik je Veleučilište u Šibeniku. Osnovan je 28. listopada 2008. Ova ustanova u svom sastavu je pripojila dotadašnju ustanovu Studentski centar Šibenik Sveučilište u Splitu. Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu dana 31.03.2009 godine, ta ustanova izdvojena je iz sastava Sveučilišta u Splitu, a osnivačka prava prenijela na Veleučilište u Šibeniku.

 SCSI Team