Smještaj u studentskom domu

Natječaj za smještaj 2017./2018. – konačni rezultati

 

Objavljeni su konačni rezultati natječaja za smještaj studenata u studentski dom Šibenik za akademsku godinu 2017./2018

KLASA: 600-01/17-02/01

URBROJ: 2182/01-4-4-1-17-04

Šibenik, 11. rujna 2017. godine

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 53/17), Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018. donesene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 12. lipnja 2017. godine, KLASA: 602-01/17-03/00100, URBROJ: 533-20-17-0001 i Natječaja za smještaj u studentskom domu za akademsku godinu 2017./2018. objavljenog dana 05. srpnja 2017. godine, KLASA: 600-01/17-02/01, URBROJ: 2182/01-4-4-1-17-01 obavještavamo redovite studente u Šibeniku o

 KONAČNIM REZULTATIMA

za primanje u studentski dom u Šibeniku, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2017./2018.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora studenata na rezultate Natječaja za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija u Studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2017./2018. na svojoj sjednici, održanoj 06. rujna 2017. godine u sastavu:

  1. Boja Landeka, predsjednica povjerenstva
  2. Marko Protega, član
  3. Nikica Copić, član

zaprimilo je ukupno 9 (slovima: devet) prigovora. Povjerenstvo je pregledalo 8 (slovima: osam) prigovora koji su pristigli u žalbenom roku, od kojih je 1 (slovima: jedan) prigovor usvojen, a 1 (slovima: jedan) prigovor je pristigao izvan žalbenog roka, te iz navedenog  razloga nije uzet na razmatranje.

Konačna rang lista, odnosno lista prijavljenih studenata na Natječaj s brojem bodova i ostvarenim pravom na smještaj u studentskom domu i pravom na subvencionirani smještaj kod  privatnog stanodavca u Šibeniku izvješena je na oglasnoj ploči Studentskog centra Šibenik, kao i na internetskoj stranici Studentskog centra Šibenik (www.scsi.hr).

Natječaj za primanje redovitih studenata u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018., koji je objavljen 05. srpnja 2017. godine je zaključen, a rezultati su konačni.

Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu Studentskog centra Šibenik za akademsku godinu 2017./2018. dužni su zaključiti Ugovor o smještaju sa Studentskim centrom Šibenik u periodu od 29. rujna do 06. listopada 2017. godine. Studenti prilikom useljenja u studentski dom trebaju dostaviti liječničku potvrdu da nemaju kontraindikacije za smještaj u studentski dom i potvrdu o redovitom upisu na visoko učilište.

Studenti koji su po Natječaju ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu, a ne potpišu Ugovor do prethodno navedenog datuma smatrat će se da su odustali od smještaja u studentskom domu, te se naknadno neće moći potpisati Ugovor.

Studenti koji su po Natječaju ostvarili pravo na subvenciju smještaja kod privatnih stanodavaca obvezni su do 15. listopada 2017. godine Studentskom centru Šibenik dostaviti Uvjerenje o boravištu u mjestu studiranja (podiže se u Policijskoj upravi prilikom prijave boravka u mjestu studiranja), potvrdu o redovitom upisu na visoko učilište i broj tekućeg računa otvorenog na svoje ime kod bilo koje banke.

                                                                                                Uprava Studentskog centra Šibenik


Natječaj za smještaj 2017./2018. – privremeni rezultati

Objavljeni su privremeni rezultati natječaja za smještaj studenata u studentski dom u Šibeniku  za akademsku godinu 2017. / 2018.

KLASA: 600-01/17-02/01

URBROJ: 2182/01-4-4-1-17-02

Šibenik, 25. kolovoza 2017. godine

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 53/17), Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018. donesene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja  dana 12. lipnja 2017. godine, KLASA: 602-01/17-03/00100, URBROJ: 533-20-17-0001 i Natječaja za smještaj u studentskom domu za akademsku godinu 2017./2018. objavljenog dana 05. srpnja 2017. godine, KLASA: 600-01/17-02/01; URBROJ: 218/01-4-4-1-17-01 obavještavamo redovite studente u Šibeniku o

 

PRIVREMENIM REZULTATIMA

za primanje u studentski dom u Šibeniku, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2017./2018.

Na temelju Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o iznosu subvencija i kvoti sa subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018., KLASA: 602-01/17-03/00100; URBROJ: 533-20-17-0001 od dana 12. lipnja 2017. godine za mjesto izvođenja studija u Šibeniku kvota za smještaj u studentskome domu iznosi 74 mjesta, kvota za smještaj po posebnim odlukama iznosi 6 mjesta i kvota za smještaj kod privatnog stanodavca 35.

Na Natječaj za smještaj u studentskom domu za akademsku godinu 2017./2018. objavljenog dana 05. srpnja 2017. godine, KLASA: 600-01/17-02/01; URBROJ: 218/01-4-4-1-17-01 se prijavilo ukupno 123 studenta, od čega je 98 poslalo kompletnu dokumentaciju, 23 je poslalo nepotpunu dokumentaciju, a 2 prijave su stigle izvan natječajnog roka.

Privremena rang lista, odnosno lista prijavljenih na Natječaj s brojem bodova i ostvarenim pravom na smještaj u studentskom domu i pravom na subvencionirani smještaj kod privatnog stanodavca u Šibeniku objavljena je na web-stranici www.scsi.hr i adresi www.scsi.hr/index.php/natjecaj-za-smjestaj/.

Na privremenoj rang listi studenata prema broju bodova u stupcu „Ostvareno pravo“ ukoliko je student ostvario pravo na dom upisano je „Studentski dom Šibenik“, a ukoliko je student ostvario pravo na subvenciju u iznosu od 200,00 kuna kod privatnog stanodavca upisano je „Subvencija za smještaj podstanara“.

Naglašavamo kako je ovo privremena lista, te da na istoj nisu popunjena sva 74 mjesta u studentskom domu u Šibeniku zbog eventualnih uvažavanja prigovora Povjerenstva za rješavanje prigovora. Naime, studenti koji smatraju da im dokumentacija nije dobro bodovana mogu poslati prigovor u roku od 8 dana od dana objave privremenih rezultata Natječaja.

Rok za podnošenje prigovora na privremene rezultate traje od 25. kolovoza do 02. rujna 2017. godine.

Prigovor se šalje preporučeno poštom na adresu:

Studentski centar Šibenik

Bana Josipa Jelačića 21

22 000 Šibenik

POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Naknadno dostavljena dokumentacija neće se bodovati. Prigovor se upućuje isključivo s razlogom ako student zaključi da je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na Natječaj.

Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora biti će objavljenja najkasnije u roku od 8 dana po isteku roka za prigovore zajedno s konačnim rezultatima na oglasnoj ploči Studentskog centra Šibenik  i na web-stranici www.scsi.hr .

Sve daljnje upute o postupanju za ostvarivanjem prava na studentski dom studenti će dobiti zajedno s objavom konačne rang liste, odnosno konačnih rezultata.

Za Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik:

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

 

 

 


 

 

 

 

Natječaj za smještaj u studentskom domu za akademsku godinu 2017./2018.

Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik
Bana Josipa Jelačića 21
22 000 Šibenik
KLASA: 600-01/17-02/01

URBROJ: 218/01-4-4-1-17-01
Šibenik, 05. srpnja 2017.
Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, u Republici Hrvatskoj (NN 53/17) KLASA: 602-01/17-03/00084, URBROJ: 533-20-17-0001 od 25.svibnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik, Bana Josipa Jelačića 21, 22000 Šibenik, raspisuje

N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2017./2018.

 Pravo na subvencionirani smještaj u Studentski dom Šibenik i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH, koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u RH i osobe sukladno Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koji su upisani na visokim učilištima u Šibeniku te kandidati koji upisuju redovni studij u Šibeniku u jesenskom roku.

 Izvanredni studenti i studenti kojima je mjesto prebivališta u mjestu studiranja nemaju pravo na subvencionirani smještaj u studentskom domu niti subvencioniranje smještaja kod privatnih stanodavaca (Ne mogu se prijaviti na natječaj).

 Prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018. studenti se natječu za 74 mjesta u Studentskom domu, te za 35 subvencija za studente smještene kod privatnih stanodavaca.

Rok za prijavu na natječaj je do 05. kolovoza 2017. godine. Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se osobno (u zatvorenoj koverti) ili preporučeno poštom na adresu:
Studentski centar Šibenik
„Prijava na natječaj za smještaj“
Bana Josipa Jelačića 21
22000 Šibenik

( uzima se u obzir i dokumentacija poslana preporučeno zadnjeg dana, odnosno navedenog datuma )

 

Tekst natječaj za smještaj u studentskom domu za akademsku godinu 2017./2018. preuzmi ovdje u PDF formatu.

Obrazac „A“ popunjava se putem WEB – PRIJAVE  klikni ovdje.

Obrazac “A1” možete preuzeti ovdje.

Obrazac “A2” možete preuzeti ovdje.

Obrazac “A3” možete preuzeti ovdje.

Obrazac “B” možete preuzeti ovdje.

Izjava o članovima obitelji koji nemaju OIB možete preuzeti ovdje.

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva smještaj možete preuzeti ovdje.

Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja za 2017. / 2018. možete preuzeti ovdje.

Odluku o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017. možete preuzeti ovdje.

Obrazac popisa dokumentacije možete preuzeti ovdje.


Pravilnik MZO-a za akademsku godinu 2017./2018.

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA  SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Pravilnik možete pročitati ovdje.


OBAVIJEST – SUBVENCIJA ZA SMJEŠTAJ

više


OBAVIJEST O USELJENJU U STUDENTSKI DOM ŠIBENIK

više


 

Natječaj za smještaj 2016./2017. – konačni rezultati

Objavljeni su rezultati natječaja za smještaj studenata u studentski dom Šibenik za akademsku godinu 2016. / 2017.


 

Natječaj za smještaj 2016./2017. – privremeni rezultati

Objavljeni su privremeni rezultati natječaja za smještaj studenata u studentski dom u Šibeniku  za akademsku godinu 2016. / 2017.


 

Odluka o iznosu subvencija i kvotama u ak. god. 2016./2017.

Navedenu odluku možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obavijest SC Šibenik možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.


Natječaj SC Šibenik za smještaj studenata u ak. god. 2016./2017.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2016./2017., KLASA: 602-01/16-03/00138, URBROJ: 533-20-16-0001, od 21. lipnja 2016., Studentski centar u Šibeniku raspisuje:

N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta u studentskom domu za akademsku 2016./2017. godinu, za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija u Šibeniku

I.OPĆI UVJETI
(1) Pravo na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u RH, a koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim ovim pravilnikom

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac “A” možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac “A1” možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac “B” možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac privole možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac izjave o zajedničkom kućanstvu.

Pravilnik MZOS-a za aka. god. 2016./2017.

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA  SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Pravilnik možete preuzeti ovdje (u pdf formatu) ili ga pročitati u Narodnim novinama NN br. 58 od 24.06.2016. (http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx)

OBAVIJEST O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA UPIS U STUDENTSKI DOM ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

više

Natječaj za smještaj 2015./2016. – rezultati

Objavljeni su rezultati natječaja za smještaj studenata u studentski dom Šibenik za akademsku godinu 2015. / 2016.

Rang listu možete pogledati pritiskom na pojedini link.

Rang lista brucoši

Rang lista studenti

Rang lista  po abecedi

 

 

Veleučilište u Šibeniku
STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK
Bana Josipa Jelačića 21
Broj: 1902/15
Šibenik, 03. 07. 2015.g.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, a kojeg donosi ministar znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: 602-01/15-03/00127, URBROJ: 533-20-15-0001, a za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentskim domovima studentskih centara i učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2015/2016. od 15. lipnja 2015. godine i Članka 2. Pravilnika o stjecanju svojstva korisnika, načinu i uvjetima korištenja usluga Studentskog centra u Šibeniku, Studentski centar Šibenik raspisuje

NATJEČAJ
za raspodjelu mjesta u studentskim domovima za akademsku 2015/2016. godinu, za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija u Šibeniku.

Potrebni dokumenti za prijavu na natječaj:

Natječaj 2015-2016

Obrazac A

Obrazac A1 diplomski specijalistički stručni studij prva i druga  godina

Obrazac B -brucoši

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subevncionirano stanovanje

Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2015.-2016.

______________________________________________________

Natječaj za smještaj 2014./2015. – rezultati

Objavljeni su rezultati natječaja za smještaj studenata u studentski dom Šibenik za akademsku godinu 2014. / 2015.

Rang listu možete pogledati pritiskom na pojedini link.

Rang lista brucoši

Rang lista studenti

 

 

_______________________________________________________

 

Na temelju Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: 602-01/14-03/00162, URBROJ: 533-20-14-0001 od 10. lipnja 2014. godine o kriterijima za raspodjelu mjesta u studentskim domovima studentskih centara i učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2014./2015., Studentski centar Šibenik

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
ZA PRIMANJE REDOVITIH STUDENATA U STUDENTSKI DOM ŠIBENIK U AKADEMSKOJ GODINI 2014./2015.

Potrebni dokumenti za prijavu na natječaj možete vidjeti pritiskom na link:

– Natječaj 2014-2015