Natječaj za smještaj

Pravilnik MZO-a za akademsku godinu 2017./2018.

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA  SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Pravilnik možete pročitati ovdje.


OBAVIJEST – SUBVENCIJA ZA SMJEŠTAJ

više


OBAVIJEST O USELJENJU U STUDENTSKI DOM ŠIBENIK

više


 

Natječaj za smještaj 2016./2017. – konačni rezultati

Objavljeni su rezultati natječaja za smještaj studenata u studentski dom Šibenik za akademsku godinu 2016. / 2017.


 

Natječaj za smještaj 2016./2017. – privremeni rezultati

Objavljeni su privremeni rezultati natječaja za smještaj studenata u studentski dom u Šibeniku  za akademsku godinu 2016. / 2017.


 

Odluka o iznosu subvencija i kvotama u ak. god. 2016./2017.

Navedenu odluku možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obavijest SC Šibenik možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.


Natječaj SC Šibenik za smještaj studenata u ak. god. 2016./2017.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2016./2017., KLASA: 602-01/16-03/00138, URBROJ: 533-20-16-0001, od 21. lipnja 2016., Studentski centar u Šibeniku raspisuje:

N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta u studentskom domu za akademsku 2016./2017. godinu, za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija u Šibeniku

I.OPĆI UVJETI
(1) Pravo na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u RH, a koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim ovim pravilnikom

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac “A” možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac “A1” možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac “B” možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac privole možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac izjave o zajedničkom kućanstvu.

Pravilnik MZOS-a za aka. god. 2016./2017.

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA  SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Pravilnik možete preuzeti ovdje (u pdf formatu) ili ga pročitati u Narodnim novinama NN br. 58 od 24.06.2016. (http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx)

OBAVIJEST O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA UPIS U STUDENTSKI DOM ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

više

Natječaj za smještaj 2015./2016. – rezultati

Objavljeni su rezultati natječaja za smještaj studenata u studentski dom Šibenik za akademsku godinu 2015. / 2016.

Rang listu možete pogledati pritiskom na pojedini link.

Rang lista brucoši

Rang lista studenti

Rang lista  po abecedi

 

 

Veleučilište u Šibeniku
STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK
Bana Josipa Jelačića 21
Broj: 1902/15
Šibenik, 03. 07. 2015.g.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, a kojeg donosi ministar znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: 602-01/15-03/00127, URBROJ: 533-20-15-0001, a za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentskim domovima studentskih centara i učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2015/2016. od 15. lipnja 2015. godine i Članka 2. Pravilnika o stjecanju svojstva korisnika, načinu i uvjetima korištenja usluga Studentskog centra u Šibeniku, Studentski centar Šibenik raspisuje

NATJEČAJ
za raspodjelu mjesta u studentskim domovima za akademsku 2015/2016. godinu, za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija u Šibeniku.

Potrebni dokumenti za prijavu na natječaj:

Natječaj 2015-2016

Obrazac A

Obrazac A1 diplomski specijalistički stručni studij prva i druga  godina

Obrazac B -brucoši

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subevncionirano stanovanje

Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2015.-2016.

______________________________________________________

Natječaj za smještaj 2014./2015. – rezultati

Objavljeni su rezultati natječaja za smještaj studenata u studentski dom Šibenik za akademsku godinu 2014. / 2015.

Rang listu možete pogledati pritiskom na pojedini link.

Rang lista brucoši

Rang lista studenti

 

 

_______________________________________________________

 

Na temelju Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: 602-01/14-03/00162, URBROJ: 533-20-14-0001 od 10. lipnja 2014. godine o kriterijima za raspodjelu mjesta u studentskim domovima studentskih centara i učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2014./2015., Studentski centar Šibenik

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
ZA PRIMANJE REDOVITIH STUDENATA U STUDENTSKI DOM ŠIBENIK U AKADEMSKOJ GODINI 2014./2015.

Potrebni dokumenti za prijavu na natječaj možete vidjeti pritiskom na link:

– Natječaj 2014-2015