Konobar/ica

Naziv poslodavca: Castrum d.o.o.

Potreban broj studenata: 2

Vrsta posla: konobar/ica

Mjesto rada: caffe bar “Moderato”

Kratki opis posla: posluživanje pića, napitaka i slastica

Planirani period rada: 01.04.2018. – 01.10.2018.

Radno vrijeme: u smjenama

Predviđena neto satnica (kn/h): 25 kn/h

Kontakt podaci poslodavca: Zoran Urukalo mob.: 099/445-9011, e-mail:
zoran.urukalo@cantabile.hr

Vremensko trajanje oglasa : do 27.03.2018.