OBAVIJEST O PROMJENI POZIVA NA TESTIRANJE

KLASA: 112-03/18- 01/02
URBROJ: 2182/01-4- 4-1- 18-05

Šibenik, 26. veljače 2018. godine

OBAVIJEST O PROMJENI POZIVA NA TESTIRANJE

kandidatima koji su podnijeli prijavu na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme u trajanju od 12 (slovima: dvanaest) mjeseci u punom radnom vremenu za radno mjesto: Stručni savjetnik za promociju i projekte – ured ravnatelja – 1 izvršitelj objavljenog na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Studentskog centra Šibenik dana 14. veljače 2018. godine.

Testiranje najavljeno za 27. veljače 2018. godine, u utorak u 10:00 sati se odgađa zbog vremenskih uvjeta.
Testiranje će se održati dana 01. ožujka 2018. godine (četvrtak) u 10:00 sati u učionici na 2. katu u zgradi Studentskog centra Šibenik, na adresi Bana Josipa Jelačića 21 u Šibeniku.

Komisija za provedbu natječaja