Natječaj za radno mjesto Kuhar

KLASA: 112-03/18-01/03

URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-01

Šibenik, 26. veljače 2018. godine

 

Na temelju članka 25. Statuta (pročišćeni tekst) Studentskog centra Šibenik od dana 19. listopada 2017. godine, te odobrenja Upravnog vijeća Studentskog centra Šibenik od dana 23. siječnja 2018. godine, KLASA: 003-11/18-01/02, URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-04 i Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku Klasa: 003-08/18-01/02, Urbroj: 2182/1-12/3-1-18-08 od dana 13. veljače 2018. godine Studentski centar Šibenik raspisuje

NATJEČAJ

 Za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme (do povratka radnice s bolovanja) u punom radnom vremenu za radno mjesto:

 Kuhar – služba prehrane u restoranu „SKVUŠ“ – 1 izvršitelj

više