Natječaj za radno mjesto Stručni savjetnik za promociju i projekte

Na temelju članka 25. Statuta (pročišćeni tekst) Studentskog centra Šibenik od dana 19. listopada 2017. godine, te odobrenja Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku Klasa: 003-08/18-01/02, Urbroj: 2182/1-12/3-1-18-06 od dana 13. veljače 2018. godine Studentski centar Šibenik raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme (u trajanju od 12 mjeseci) u punom radnom vremenu za radno mjesto:

 Stručni savjetnik za promociju i projekte – 1 izvršitelj

više