KONOBAR/KONOBARICA

Naziv poslodavca: U.O. SHARK vl. Vedrana Nanjara

Potreban broj studenata: 1

Vrsta posla: KONOBAR/KONOBARICA

Mjesto rada: ZABLAĆE-ŠIBENIK

Kratki opis posla: POSLUŽIVANJE HRANE I PIĆA

Planirani period rada: od 15.03.2018 – 31.10.2018

Radno vrijeme: 08 – 24

Predviđena neto satnica (kn/h): 19,00 kn/h

Kontakt podaci poslodavca: mob: 098/757-432 , mail: nanjara24@gmail.com

Vremensko trajanje oglasa : 30 dana