ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

Odluka o poništenju postupka provedbe jednostavne nabave

       za predmet nabave: PEKARSKI PROIZVODI

       Ev. Broj nabave: 3/2018

       1. ODLUKA