Prodavač

Naziv poslodavca: DJELO D.O.O.

Potreban broj studenata: 5

Vrsta posla: prodavač

Mjesto rada: Šibenska županija

Kratki opis posla:rad u trgovini prehrambene robe

Planirani period rada: od 15.09. pa nadalje

Radno vrijeme: smjenski rad

Predviđena neto satnica (kn/h): 20,00 kn/h

Kontakt podaci poslodavca: 099/220-4348

Vremensko trajanje oglasa : 5 dana