Konobar

Naziv poslodavca: Euroagram TIS Zagreb d.o.o. Zagreb

Potreban broj studenata: 1

Vrsta posla: konobar

Mjesto rada: Šibenik

Kratki opis posla:konobarenje

Planirani period rada: na duže

Radno vrijeme: po dogovoru

Predviđena neto satnica: 20,00 kuna

Kontakt podaci poslodavca: Ante Ugrins 091 330 9942

Vremensko trajanje oglasa : 5 dana