Konobar

Naziv poslodavca: More, ugostiteljski obrt Šibenik, vl. Irena Šupe

Potreban broj studenata: 1

Vrsta posla: pomoćni konobar

Mjesto rada: Šibenik, na rivi

Kratki opis posla: konobarenje u lokalu

Planirani period rada: na duže

Radno vrijeme: po dogovoru

Predviđena neto satnica: 20,00 kuna

Kontakt podaci poslodavca: javiti se osobno u More – u.o. Šibenik, Franje
Tuđmana 4

Vremensko trajanje oglasa : 5 dana