Pomoćni poslovi

Naziv poslodavca: Blitz CineStar d.o.o.

Potreban broj studenata: 3

Vrsta posla: blagajna, pomoćni poslovi

Mjesto rada: Šibenik

Kratki opis posla: prodaja kino ulaznica, prodaja hrane pića

Planirani period rada: duži period

Radno vrijeme: uglavnom popodnevni sati

Predviđena neto satnica: 16-24 kn

Kontakt podaci poslodavca: lucia.kursar@blitz-cinestar.hr