Konobar

Naziv poslodavca: Port j.d.o.o. Skradin

Potreban broj studenata: 2

Vrsta posla: konobar

Mjesto rada: Skradin (troškove prijevoza na posao podmiruje poslodavac)

Kratki opis posla: priprema i posluživanje jela i pića

Planirani period rada: do 30.09.2017.

Radno vrijeme: od 14,00 do 22,00

Predviđena neto satnica: 20,00 kuna

Kontakt podaci poslodavca: 099 6515 866

Napomena: Mirno okruženje, lagan i fin posao (samo 2 stola). Rad sa vinima,
vinoteka
naziv Wine Garden Skradin.

Vremensko trajanje oglasa : 5 dana