RAD U ANTIKVARIJATU – KNJIŽARI

Naziv poslodavca: JUDITA, obrt za trgovinu (Antikvarijat Judita)

Potreban broj studenata: 1

Vrsta posla: RAD U ANTIKVARIJATU – KNJIŽARI

Mjesto rada: ŠIBENIK

Kratki opis posla: RAD U ANTIKVARIJATU – KNJIŽARI

Planirani period rada: 08/2017 – 09/2017

Radno vrijeme: PREMA DOGOVORU (od 6-8 sati dnevno)

Predviđena neto satnica (kn/h): PREMA DOGOVORU

Kontakt podaci poslodavca: antikvarijat.judita@gmail.com

Vremensko trajanje oglasa : 5 dana

Napomena: Molimo poslati životopis i zamolbu na kontakt mail