POMOĆNI KUHINJSKI RADNIK

Naziv poslodavca: KEJ D.O.O. : HOTEL MIRAMARE VODICE

Potreban broj studenata: 1

Vrsta posla: POMOĆNI KUHINJSKI RADNIK

Mjesto rada: HOTEL MIRAMARE VODICE

Kratki opis posla: PRANJE SUĐA, POMOĆ PRI OSTALIM KUHINJSKIM
POSLOVIMA

Planirani period rada: 15.08.-30.09.

Radno vrijeme: DVOKRATNO

Predviđena neto satnica (kn/h): PO CJENIKU STUDENTSKOG CENTRA

Kontakt podaci poslodavca: 022 440 243, 099 863 0951,
prodaja@miramare-vodice.hr

Vremensko trajanje oglasa : do 15.08.