Natječaj za smještaj u studentskom domu za akademsku godinu 2017./2018.

Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik
Bana Josipa Jelačića 21
22 000 Šibenik
KLASA: 600-01/17-02/01

URBROJ: 218/01-4-4-1-17-01
Šibenik, 05. srpnja 2017.
Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, u Republici Hrvatskoj (NN 53/17) KLASA: 602-01/17-03/00084, URBROJ: 533-20-17-0001 od 25.svibnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik, Bana Josipa Jelačića 21, 22000 Šibenik, raspisuje

N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2017./2018.

 Pravo na subvencionirani smještaj u Studentski dom Šibenik i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH, koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u RH i osobe sukladno Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koji su upisani na visokim učilištima u Šibeniku te kandidati koji upisuju redovni studij u Šibeniku u jesenskom roku.

 Izvanredni studenti i studenti kojima je mjesto prebivališta u mjestu studiranja nemaju pravo na subvencionirani smještaj u studentskom domu niti subvencioniranje smještaja kod privatnih stanodavaca (Ne mogu se prijaviti na natječaj).

 Prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018. studenti se natječu za 74 mjesta u Studentskom domu, te za 35 subvencija za studente smještene kod privatnih stanodavaca.

Rok za prijavu na natječaj je do 05. kolovoza 2017. godine. Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se osobno (u zatvorenoj koverti) ili preporučeno poštom na adresu:
Studentski centar Šibenik
„Prijava na natječaj za smještaj“
Bana Josipa Jelačića 21
22000 Šibenik

( uzima se u obzir i dokumentacija poslana preporučeno zadnjeg dana, odnosno navedenog datuma )

Tekst natječaj za smještaj u studentskom domu za akademsku godinu 2017./2018. preuzmi ovdje u PDF formatu.

Obrazac „A“ popunjava se putem WEB – PRIJAVE  klikni ovdje.

Obrazac “A1” možete preuzeti ovdje.

Obrazac “A2” možete preuzeti ovdje.

Obrazac “A3” možete preuzeti ovdje.

Obrazac “B” možete preuzeti ovdje.

Izjava o članovima obitelji koji nemaju OIB možete preuzeti ovdje.

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva smještaj možete preuzeti ovdje.

Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja za 2017. / 2018. možete preuzeti ovdje.

Odluku o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017. možete preuzeti ovdje.

Obrazac popisa dokumentacije možete preuzeti ovdje.