KONOBAR/ICA

Naziv poslodavca: Auto

-Koka-Peran

Potreban broj studenata:1

Vrsta posla: KONOBAR/ICA

Mjesto rada: Beach bar “Cubano” – Grebaštica

Kratki opis posla: serviranje pića

Planirani period rada: SEZONSKI

Radno vrijeme: PO DOGOVORU

Predviđena neto satnica (kn/h): PO DOGOVORU

Kontakt podaci poslodavca: 098336613

Vremensko trajanje oglasa : 15 dana