Istovar unos namještaja

Naziv poslodavca: STUDIO HABITAT

Potreban broj studenata: 3

Vrsta posla:Istovar unos namještaja

Mjesto rada: Vodice

Kratki opis posla: Istovar sa kamiona,ukurcaj u kombi i dostava do kupca u
Vodicama

Planirani period rada: 16 ili 17/06/2017

Radno vrijeme: prijepodne

Predviđena neto satnica (kn/h): 250 kn po osobi cca 4 sata rada

Kontakt podaci poslodavca: 091 443 50 55

Vremensko trajanje oglasa : do 16/06 ujutro