Za studente

Učlanjenje (Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/18, 16/20)

ČLANOVI STUDENT SERVISA

1. student  je osoba

a) koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

b) koja je student na razmjeni na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili

c) koja je državljanin Republike Hrvatske, državljanin zemlje članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske,

a koja nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. U smislu ovoga Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva«.

 

2. druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos.

Prava na temelju Zakona druga osoba može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.


DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE 
Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Student servis, osobe su suglasne da Studentski centar njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.

Dokumenti potrebni za učlanjenje:

OBAVIJEST: Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje. U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH):

-          valjana X-ica, iznimno drugi pravovaljani dokaz o statusu studenta

-          osobna iskaznica na uvid

-          osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

-          dvije fotografije manjeg formata

-          uvjerenje fakulteta o statusu studenta s iskazanim ECTS bodovima ostvarenim u prethodnoj akademskoj godini

-          potpisana izjava  i upisni list za učlanjenje u student servis (u prostorijama student servisa)

 

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama izvan RH):

-          potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira, ovjerena i prevedena na hrvatski jezik (NAPOMENA: zbog razumljivosti teksta potvrde potreban je ovjeren prijevod iste)

-          osobna iskaznica na uvid

-          osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

-          preslika domovnice

-          potvrda o prebivalištu u RH

-          dvije fotografije manjeg formata

-          potpisana izjava i upisni list za učlanjenje u student servis (u prostorijama student servisa)

 

NAPOMENA: studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Student servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim JMBG-om ili OIB-om, imati prijavljeno boravište.

 

Studenti (strani državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH, studentska razmjena, ERASMUS, ERASMUS+ i dr.) moraju zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i studenti, državljani RH koji studiraju u RH. Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.

Druga osoba, koja je završila studij na visokom učilištu u RH, a nema zasnovan radni odnos ili građanin EU s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, svoj status regulira temeljem kopije diplome ili uvjerenja o završetku akademskog obrazovanja, ali najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

Druga osoba, koja je u postupku upisa na studij (maturant):

-          valjani službeni dokument kojim dokazuje završetak srednjoškolskog obrazovanja u godini u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje (preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili maturalne svjedodžbe)

-          ispis prijave ispita državne mature s portala: Postani student (www.postani-student.hr)

-          ispis prijave (www.postani-student.hr) za odabrani studijski program

-          osobna iskaznica na uvid

-          osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

-          dvije fotografije manjeg formata

-          potpisana izjava i upisni list za učlanjenje u student servis (u prostorijama student servisa)

 

NAPOMENA: članstvo se dodjeljuje na rok od maksimalno 3 mjeseca, počevši od datuma završetka školovanja, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij članstvo se regulira kao ostalim studentima.

Kod učlanjenja maloljetne osobe roditelj mora potpisati suglasnost (osobno u student servisu ili ovjerenom Izjavom kod javnog bilježnika da su suglasni da njihovo maloljetno dijete radi posredstvom Student servisa).


# Dokument: Format: Veličina:
Zakon o obavljanju studentskih poslova pdf 151.91 KB
Izjava studenta za učlanjenje u student servis doc 29.50 KB
Upisni list doc 30.00 KB
Odluka o iznosu minimalne naknade za 2021. pdf 38.12 KB
Cjenik 2021. pdf 422.78 KB

STUDENT SERVIS


Bana Josipa Jelačića 21, 22000 Šibenik
Marina Vrzić, dipl.oec.

tel: 022/216-828
fax: 022/217-923
e-mail: studentservis@scsi.hr

Radno vrijeme sa studentima:
Pon – Pet  07:30 – 14:00 h

(Pauza od 11:00 do 11:30 h)

 


 

Web portal za student servis - studenti sa AAI

NAPOMENA: Ugovor za poslodavaca kojima je izdano upozorenje moguće je predignuti isključivo osobnim dolaskom.

 

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2021 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja