PRIVREMENI REZULTATI za subvencionirano stanovanje u studentskom domu u Šibeniku, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2018./2019.

 

 

KLASA: 600-01/18-02/01

URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-02

Šibenik, 24. kolovoza 2018. godine

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenta na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 53/2017), Odluke o iznosu subvencija i  kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018./2019. donesene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 30. svibnja 2018. godine, KLASA: 602-01/18-03/00108, URBROJ: 533-04-18-0001 i Natječaja za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija  u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2018./2019. objavljenog dana 03. srpnja 2018. godine, KLASA: 600-01/18-02/01, URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-01 obavještavamo redovite studente u Šibeniku o

 

PRIVREMENIM REZULTATIMA

za subvencionirano stanovanje u studentskom domu u Šibeniku, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2018./2019.

 

Na temelju Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018./2019., KLASA: 602-01/18-03/00108, URBROJ: 533-04-18-0001 od dana 30. svibnja 2018. godine za mjesto izvođenja studija u Šibeniku kvota za smještaj u studentskome domu iznosi 76 mjesta, kvota za smještaj prema posebnim odlukama iznosi 4 mjesta i kvota za smještaj kod privatnoga stanodavca 35 mjesta.

Na Natječaj za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija  u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2018./2019. objavljenog dana 03. srpnja 2018. godine, KLASA: 600-01/18-02/01, URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-01  se prijavilo ukupno 85 studenata, od čega je 3 poslalo nekompletnu dokumentaciju.

Privremena rang lista, odnosno lista prijavljenih na Natječaj s brojem bodova i ostvarenim pravom na smještaj u studentskom domu i pravom na subvencionirani smještaj kod privatnog stanodavca u Šibeniku objavljena je na web-stranici www.scsi.hr.

Na privremenoj rang listi studenata prema broju bodova u stupcu „Ostvareno pravo“ ukoliko je student ostvario pravo na dom upisano je „Studentski dom Šibenik“, a ukoliko je student ostvario pravo na subvenciju u iznosu od 200,00 kuna kod privatnog stanodavca upisano je „Subvencija za smještaj podstanara“.

Naglašavamo kako je ovo privremena lista te studenti koji smatraju da im dokumentacija nije dobro bodovana mogu poslati Prigovor u roku od 8 dana od dana objave privremenih rezultata Natječaja. Rok za podnošenje prigovora na privremene rezultate traje od 24. kolovoza do 01. rujna 2018. godine.

Prigovor se šalje preporučeno poštom na adresu:

Studentski centar Šibenik

Bana Josipa Jelačića 21

22 000 Šibenik

POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Naknadno dostavljena dokumentacije neće se bodovati. Prigovor se upućuje isključivo s razlogom ako student zaključi da je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na Natječaj.

Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora biti će objavljena najkasnije u roku od 8 dana po isteku roka za prigovore zajedno s konačnim rezultatima na oglasnoj ploči Studentskog centra Šibenik i na web-stranici www.scsi.hr.

Studenti koji su bili smješteni u Studentskom domu u Šibeniku,  a nisu podmirili svoje obveze na ime stanarine do 31. 08. 2018. godine, neće moći koristiti ostvareno pravo po Natječaju za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija  u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2018./2019.

Sve daljnje upute o postupanju za ostvarivanje prava u studentski dom studenti će dobiti zajedno s objavom konačne rang liste, odnosno konačnih rezultata.

Za Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik:

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

# Dokument: Format: Veličina:
Rang lista privremenih rezultata (po abecednom redu) pdf 230.69 KB
Rang lista privremenih rezultata (po ostvarenim bodovima)) pdf 250.53 KB
  •   Datum objave: 24.08.2018

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2021 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja