Natječaj za smještaj 2017./2018. – privremeni rezultati

 

 

Objavljeni su privremeni rezultati natječaja za smještaj studenata u studentski dom u Šibeniku  za akademsku godinu 2017. / 2018.

KLASA: 600-01/17-02/01

URBROJ: 2182/01-4-4-1-17-02

Šibenik, 25. kolovoza 2017. godine

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 53/17), Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018. donesene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja  dana 12. lipnja 2017. godine, KLASA: 602-01/17-03/00100, URBROJ: 533-20-17-0001 i Natječaja za smještaj u studentskom domu za akademsku godinu 2017./2018. objavljenog dana 05. srpnja 2017. godine, KLASA: 600-01/17-02/01; URBROJ: 218/01-4-4-1-17-01 obavještavamo redovite studente u Šibeniku o

 

PRIVREMENIM REZULTATIMA

za primanje u studentski dom u Šibeniku, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2017./2018.

Na temelju Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o iznosu subvencija i kvoti sa subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018., KLASA: 602-01/17-03/00100; URBROJ: 533-20-17-0001 od dana 12. lipnja 2017. godine za mjesto izvođenja studija u Šibeniku kvota za smještaj u studentskome domu iznosi 74 mjesta, kvota za smještaj po posebnim odlukama iznosi 6 mjesta i kvota za smještaj kod privatnog stanodavca 35.

Na Natječaj za smještaj u studentskom domu za akademsku godinu 2017./2018. objavljenog dana 05. srpnja 2017. godine, KLASA: 600-01/17-02/01; URBROJ: 218/01-4-4-1-17-01 se prijavilo ukupno 123 studenta, od čega je 98 poslalo kompletnu dokumentaciju, 23 je poslalo nepotpunu dokumentaciju, a 2 prijave su stigle izvan natječajnog roka.

Privremena rang lista, odnosno lista prijavljenih na Natječaj s brojem bodova i ostvarenim pravom na smještaj u studentskom domu i pravom na subvencionirani smještaj kod privatnog stanodavca u Šibeniku objavljena je na web-stranici www.scsi.hr.

Na privremenoj rang listi studenata prema broju bodova u stupcu „Ostvareno pravo“ ukoliko je student ostvario pravo na dom upisano je „Studentski dom Šibenik“, a ukoliko je student ostvario pravo na subvenciju u iznosu od 200,00 kuna kod privatnog stanodavca upisano je „Subvencija za smještaj podstanara“.

Naglašavamo kako je ovo privremena lista, te da na istoj nisu popunjena sva 74 mjesta u studentskom domu u Šibeniku zbog eventualnih uvažavanja prigovora Povjerenstva za rješavanje prigovora. Naime, studenti koji smatraju da im dokumentacija nije dobro bodovana mogu poslati prigovor u roku od 8 dana od dana objave privremenih rezultata Natječaja.

Rok za podnošenje prigovora na privremene rezultate traje od 25. kolovoza do 02. rujna 2017. godine.

Prigovor se šalje preporučeno poštom na adresu:

Studentski centar Šibenik

Bana Josipa Jelačića 21

22 000 Šibenik


POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Naknadno dostavljena dokumentacija neće se bodovati. Prigovor se upućuje isključivo s razlogom ako student zaključi da je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na Natječaj.

Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora biti će objavljenja najkasnije u roku od 8 dana po isteku roka za prigovore zajedno s konačnim rezultatima na oglasnoj ploči Studentskog centra Šibenik  i na web-stranici www.scsi.hr .

Sve daljnje upute o postupanju za ostvarivanjem prava na studentski dom studenti će dobiti zajedno s objavom konačne rang liste, odnosno konačnih rezultata.

Za Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik: POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

# Dokument: Format: Veličina:
Rang lista privremenih rezultata (po ostvarenim bodovima ) pdf 256.01 KB
Rang lista privremenih rezultata (po abecednom redu) pdf 236.71 KB
  •   Datum objave: 25.08.2017

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2021 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja