Natječaj za smještaj 2017./2018. – konačni rezultati

 

 

Objavljeni su konačni rezultati natječaja za smještaj studenata u studentski dom Šibenik za akademsku godinu 2017./2018

KLASA: 600-01/17-02/01

URBROJ: 2182/01-4-4-1-17-04

Šibenik, 11. rujna 2017. godine

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 53/17), Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018. donesene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 12. lipnja 2017. godine, KLASA: 602-01/17-03/00100, URBROJ: 533-20-17-0001 i Natječaja za smještaj u studentskom domu za akademsku godinu 2017./2018. objavljenog dana 05. srpnja 2017. godine, KLASA: 600-01/17-02/01, URBROJ: 2182/01-4-4-1-17-01 obavještavamo redovite studente u Šibeniku o

 KONAČNIM REZULTATIMA

za primanje u studentski dom u Šibeniku, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2017./2018.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora studenata na rezultate Natječaja za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija u Studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2017./2018. na svojoj sjednici, održanoj 06. rujna 2017. godine u sastavu:

  1. Boja Landeka, predsjednica povjerenstva
  2. Marko Protega, član
  3. Nikica Copić, član

zaprimilo je ukupno 9 (slovima: devet) prigovora. Povjerenstvo je pregledalo 8 (slovima: osam) prigovora koji su pristigli u žalbenom roku, od kojih je 1 (slovima: jedan) prigovor usvojen, a 1 (slovima: jedan) prigovor je pristigao izvan žalbenog roka, te iz navedenog  razloga nije uzet na razmatranje.

Konačna rang lista, odnosno lista prijavljenih studenata na Natječaj s brojem bodova i ostvarenim pravom na smještaj u studentskom domu i pravom na subvencionirani smještaj kod  privatnog stanodavca u Šibeniku izvješena je na oglasnoj ploči Studentskog centra Šibenik, kao i na internetskoj stranici Studentskog centra Šibenik (www.scsi.hr).

Natječaj za primanje redovitih studenata u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018., koji je objavljen 05. srpnja 2017. godine je zaključen, a rezultati su konačni.

Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu Studentskog centra Šibenik za akademsku godinu 2017./2018. dužni su zaključiti Ugovor o smještaju sa Studentskim centrom Šibenik u periodu od 29. rujna do 06. listopada 2017. godine. Studenti prilikom useljenja u studentski dom trebaju dostaviti liječničku potvrdu da nemaju kontraindikacije za smještaj u studentski dom i potvrdu o redovitom upisu na visoko učilište.

Studenti koji su po Natječaju ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu, a ne potpišu Ugovor do prethodno navedenog datuma smatrat će se da su odustali od smještaja u studentskom domu, te se naknadno neće moći potpisati Ugovor.

Studenti koji su po Natječaju ostvarili pravo na subvenciju smještaja kod privatnih stanodavaca obvezni su do 15. listopada 2017. godine Studentskom centru Šibenik dostaviti Uvjerenje o boravištu u mjestu studiranja (podiže se u Policijskoj upravi prilikom prijave boravka u mjestu studiranja), potvrdu o redovitom upisu na visoko učilište i broj tekućeg računa otvorenog na svoje ime kod bilo koje banke.

# Dokument: Format: Veličina:
Prosjek ocjena po učilištu pdf 133.14 KB
Obavijest pdf 325.27 KB
Rang lista konačnih rezultata (po ostvarenim bodovima ) pdf 255.92 KB
Rang lista konačnih rezultata (po abecednom redu ) pdf 236.42 KB
  •   Datum objave: 11.09.2017

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2021 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja