KONAČNI REZULTATI za subvencionirano stanovanje u studentskom domu u Šibeniku, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2018./2019.

 

 

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenta na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 53/2017), Odluke o iznosu subvencija i  kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018./2019. donesene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 30. svibnja 2018. godine, KLASA: 602-01/18-03/00108, URBROJ: 533-04-18-0001 i Natječaja za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija  u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2018./2019. objavljenog dana 03. srpnja 2018. godine, KLASA: 600-01/18-02/01, URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-01 obavještavamo redovite studente u Šibeniku o

 

KONAČNIM REZULTATIMA

za subvencionirano stanovanje u studentskom domu u Šibeniku, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2018./2019.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora studenata na rezultate Natječaja za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija  u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2018./2019. na svojoj sjednici, održanoj 04. rujna 2018. godine u sastavu:

  1. Marina Vrzić, predsjednica povjerenstva,
  2. Marko Protega, član
  3. Sandra Grgas, član

zaprimilo je ukupno 1 (slovima: jedan) prigovor koji je usvojen.

Konačna rang lista odnosno lista prijavljenih studenata na Natječaj s brojem bodova i ostvarenim pravom na smještaj u studentskom domu i pravom na subvencionirani smještaj kod privatnih stanodavaca u Šibeniku izvješena je na oglasnoj ploči Studentskog centra Šibenik, kao i na internetskoj stranici Studentskog centra Šibenik (www.scsi.hr).

Natječaj za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija  u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2018./2019., koji je objavljen 03. srpnja 2018. godine je zaključen, a rezultati su konačni.

Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu Šibenik za akademsku godinu 2018./2019. dužni su zaključiti Ugovor o smještaju sa Studentskim centrom Šibenik u periodu od 01. listopada do 05. listopada 2018. godine. Studenti prilikom useljenja u studentski dom trebaju dostaviti liječničku potvrdu da nemaju kontraindikacije za smještaj u studentski dom i potvrdu o redovitom upisu na visoko učilište.

Studenti koji su po Natječaju ostvarili pravo na smještaj u studentski dom, a ne potpišu Ugovor do prethodno navedenog datuma smatrat će se da su odustali od smještaja u studentskom domu, te se naknadno neće moći potpisati Ugovor.

Studenti koji su po Natječaju ostvarili pravo na subvenciju smještaja kod privatnih stanodavaca obvezni su do 15. listopada 2018. godine Studentskom centru Šibenik dostaviti Uvjerenje o boravištu u mjestu studiranja (podiže se u Policijskoj upravi prilikom prijave boravka u mjestu studiranja), potvrdu o redovitom upisu na visoko učilište i broj tekućeg računa otvorenog na svoje ime kod bilo koje banke.

Uprava Studentskog centra Šibenik

# Dokument: Format: Veličina:
Konačni rezultati 04.09.2018 docx 31.57 KB
Konačna rang lista (po abecednom redu)) pdf 234.00 KB
Konačna rang lista (po ostvarenim bodovima)) pdf 255.99 KB
POPIS VISOKIH UČILIŠTA SA PROSJECIMA OCJENA ZA AKADEMSKU GODINU 2018/2019 pdf 134.57 KB
  •   Datum objave: 04.09.2018

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2021 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja