Natječaj za radno mjesto - Kuhar (1 izvršitelj)

 

 

KLASA: 112-03/19-01/13

URBROJ: 2182/01-4-4-1-19-01

 

Šibenik, 12.11.2019. godine

 

Na temelju članka 25. Statuta (pročišćeni tekst) Studentskog centra Šibenik od dana 19. listopada 2017. godine, Studentski centar Šibenik raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja u punom radnom vremenu za radno mjesto:

 

1. Kuhar – u ustrojbenoj jedinici prehrane u restoranu „SKVUŠ“– 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

  • SSS ili VKV/KV (kuharski smjer)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a –podaci o radnom stažu i radnom odnosu
  • presliku osobne iskaznice
  • svjedodžbu o završenom školovanju

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Studentski centar Šibenik pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti usmeni razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od objave natječaja na web stranici HZZ-a „Burza rada“. Prijave na natječaj pristigle nakon roka za podnošenje neće se razmatrati.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Studentski centar Šibenik, Bana Josipa Jelačića 21, 22 000  Šibenik s naznakom “Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – kuhar“.

 

 

# Dokument: Format: Veličina:
Natječaj pdf 198.77 KB
Izvješće o provedenom postupku pdf 209.36 KB
  •   Datum objave: 12.11.2019
  •   Završetak objave: 18.11.2019

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2020 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja