KONAČNI REZULTATI za subvencionirano stanovanje u studentskom domu u Šibeniku, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2019./2020.

 

 

KLASA: 600-01/19-02/01

URBROJ: 2182/01-4-4-1-19-04

 

Šibenik, 10. rujna 2019. godine

 

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenta na subvencionirano stanovanje (Narodne novine br. 63/2019), Odluke o iznosu subvencija i  kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020. donesene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 28. lipnja 2019. godine, KLASA: 602-01/19-03/00087, URBROJ: 533-04-19-0001 i Natječaja za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija  u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2019./2020. objavljenog dana 05. srpnja 2019. godine, KLASA: 600-01/19-02/01, URBROJ: 2182/01-4-4-1-19-02 obavještavamo redovite studente u Šibeniku o

 

KONAČNIM REZULTATIMA

 

za subvencionirano stanovanje u studentskom domu u Šibeniku, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2019./2020.

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora studenata na rezultate Natječaja za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija  u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2019./2020. na svojoj sjednici, održanoj 10. rujna 2019. godine u sastavu:

 

  1. Marina Vrzić - predsjednica povjerenstva,
  2. Nikica Copić - član
  3. Sandra Grgas - član

 

nije zaprimilo prigovor.

 

Konačna rang lista odnosno lista prijavljenih studenata na Natječaj s brojem bodova i ostvarenim pravom na smještaj u studentskom domu i pravom na subvencionirani smještaj kod privatnih stanodavaca u Šibeniku izvješena je na oglasnoj ploči Studentskog centra Šibenik, kao i na internetskoj stranici Studentskog centra Šibenik (www.scsi.hr).

 

Natječaj za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija  u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2019./2020., koji je objavljen 05. srpnja 2019. godine je zaključen, a rezultati su konačni.

 

Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu Šibenik za akademsku godinu 2019./2020. dužni su zaključiti Ugovor o smještaju sa Studentskim centrom Šibenik u periodu od 30. rujna do 04. listopada 2019. godine. Studenti prilikom useljenja u studentski dom trebaju dostaviti liječničku potvrdu da nemaju kontraindikacije za smještaj u studentski dom, potvrdu o redovitom upisu na visoko učilište, te sliku (kao za osobnu iskaznicu).

 

Studenti koji su po Natječaju ostvarili pravo na smještaj u studentski dom, a ne potpišu Ugovor do prethodno navedenog datuma smatrat će se da su odustali od smještaja u studentskom domu, te naknadno neće moći potpisati Ugovor.

 

Studenti koji su po Natječaju ostvarili pravo na subvenciju smještaja kod privatnih stanodavaca obvezni su do 15. listopada 2019. godine Studentskom centru Šibenik dostaviti Uvjerenje o boravištu u mjestu studiranja (podiže se u Policijskoj upravi prilikom prijave boravka u mjestu studiranja), potvrdu o redovitom upisu na visoko učilište i broj tekućeg računa otvorenog na svoje ime kod poslovne banke po vlastitom izboru.

 

 

 

                                                                                               Veleučilište u Šibeniku,

                                                                                               Studentski centar Šibenik

 

# Dokument: Format: Veličina:
Konačna rang lista po bodovima pdf 252.84 KB
Konačna rang lista po imenu i prezimenu pdf 229.94 KB
  •   Datum objave: 10.09.2019
  •   Završetak objave: 15.10.2019

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2021 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja