Odluka o provođenju izbora za predstavnika radnika za člana Upravnog vijeća Studentskog centra Šibenik

 

 

Veleučilište u Šibeniku

Studentski centar Šibenik

Bana Josipa Jelačića 21

22000 Šibenik   

 

KLASA: 003-08/21-03/01

URBROJ: 2182/01-4-4-1-21-05

U Šibeniku, 07. rujna 2021. godine

Temeljem članka 140. - 164. Zakona o radu ("NN" 93/14, 127/17, 98/19), a u svezi s člankom 6. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća ("NN" 3/16, 52/17) Izborni odbor za provođenje izbora predstavnika radnika za člana Upravnog vijeća Studentskog centra Šibenik donosi sljedeću                                                                               

                  

ODLUKU

O PROVOĐENJU IZBORA ZA PREDSTAVNIKA RADNIKA ZA ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK

 

Određuje se provođenje izbora za jednog predstavnika radnika za člana Upravnog vijeća Studentskog centra Šibenik.

Glasovanje za izbor jednog predstavnika radnika za člana Upravnog vijeća Studentskog centra Šibenik održat će se dana 21. rujna 2021. godine u vremenu od 11:00 do 17:00 sati u učionici 1 na 2. katu upravne zgrade Studentskog centra Šibenik, Bana Josipa Jelačića 21, Šibenik.

Lista kandidata za jednog predstavnika radnika za člana Upravnog vijeća Studentskog centra Šibenik može se podnijeti u roku od pet radnih dana od dana objave ove Odluke.

Lista kandidata se dostavlja predsjednici izbornog odbora.

Listi kandidata obavezno se prilaže izjava s potpisima svih kandidata o pristanku na uvrštenje u listu. Ako lista kandidata neće biti podnijeta u roku, ili ako u roku od tri radna dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva predsjednika izbornog odbora neće biti otklonjeni nedostaci u odnosu na obveze iz propisa i iz ove Odluke, smatrat će se da lista kandidata nije podnijeta.

Radnik koji na dan glasovanja neće biti na radu može izbornom odboru najmanje pet radnih dana prije dana glasovanja podnijeti pisani zahtjev da mu se uruči glasački listić i omotnica s poštanskom markom za obično rukovanje radi glasovanja putem pošte. Takav glasački listić uzet će se u obzir kod utvrđivanja rezultata izbora ako je na adresu sjedišta poslodavca dostavljen u onoj zatvorenoj omotnici koja je radniku dostavljena uz glasački listić, poštom s naznakom: »Ne otvarati – za Izborni odbor« i ako je izbornom odboru stigao do dana glasovanja, a omotnicu je otvorio izborni odbor.

Ova Odluka je objavljena na svim oglasnim mjestima poslodavca dana 07. rujna 2021. godine  i dostavljena poslodavcu.

 

               PREDSJEDNICA IZBORNOG ODBORA                     

                                                                                                        Ana Miletić, struč. spec. oec.

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča
  2. Arhiva
# Dokument: Format: Veličina:
Odluka o provođenju izbora pdf 266.04 KB
Popis birača pdf 228.25 KB
Lista kandidata pdf 392.04 KB
Rezultati izbora pdf 223.47 KB
  •   Datum objave: 07.09.2021

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2021 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja