ODLUKA o upućivanju radnika na godišnji odmor

 

 

KLASA: 113-03/20-01/11

URBROJ: 2182/01-4-4-1-20-01

Šibenik, 27. ožujka. 2020. godine

 

Na temelju čl. 85. st. 1. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19) dana 27. ožujka 2020. godine  ravnateljica Nikolina Čvorak Šego, dipl.oec. donosi slijedeću

 

O D L U K U

O UPUĆIVANJU RADNIKA NA GODIŠNJI ODMOR

 

I.

 

Uzimajući u obzir novonastalu situaciju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, utvrđuje se raspored korištenja preostalih dana godišnjeg odmora za 2019. godinu.

II.

 

S danom 27. ožujka 2020. određuje se početak korištenja godišnjeg odmora za radnike navedene na popisnoj listi, koja je sastavni dio ove Odluke.

 

III.

 

Radnici koji nisu navedeni na listi iz točke II. koristit će godišnji odmor prema rasporedu koji će biti donijet najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.

 

IV.

 

Zadužuje se Voditeljica financija i računovodstva za provođenje ove odluke i evidentiranje trajanja godišnjih odmora.

 

V.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka s popisom dostavlja se svim radnicima na način da se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici www.scsi.hr .

 

Ravnateljica

Nikolina Čvorak Šego, dipl. oec.

 

# Dokument: Format: Veličina:
Odluka pdf 192.71 KB
Lista rasporeda korištenja preostalih dana pdf 166.39 KB
  •   Datum objave: 27.03.2020

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2020 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja